Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ που ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ...!!!

















Αν και πρόκειται για μια πειραματική συσκευή, 
χωρίς πολλές δυνατότητες (καμία σχέση με 
ένα smartphone!), θεωρείται ένα πρώτο βήμα για 
την μελλοντική απαλλαγή από το βάσανο της φόρτισης...

Διαβάστε περισσότερα