Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ!! ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ, ΔΥΝΑΤΟΣ!! Στον ΑΡΧΟΝΤΑ του ΕΜΠΟΡΙΟΥ, στον ΒΟΛΙΩΤΗ, στον ΚΑΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟ!!