Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Αγγλικά...

-Τι φοβερό μωρό αυτό ρε !!
-Τουρίστρια...

-Ψήσ'τη εσύ που ξέρεις Αγγλικά
-Εxcuse me what is your job?
-I'm a singer
-Ραπτομηχανή λέει πως είναι!!