Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Απαράδεκτο....

Δεν έκοβαν αποδείξεις!