Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Γλώσσα...

Η πιό δύσκολη γλώσσα είναι...