Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Νικόλα Ψηλέ...

Μου λέει ο γυμναστής, ο Βασίλης ο Ζαχείλας,
θα το πάμε χαλαρά σήμερα.

Και όντως λιποθύμησα μόνο δύο φορές