Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Μητσάρα...

Τι θα γίνει με εκείνο
τον φίλο σου;