Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Ειλικρίνεια...

Θέλω να είσαι ειλικρινής μαζί μου.
με κερατώνεις;

Οχι εσένα, την άλλη.!!!