Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Ο Γάμος...

Αν ο γάμος ήταν καλός,
δεν θα
χρειάζονταν οι μάρτυρες.!!!