Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Λεφτά.......

Εχω πολλά λεφτά!
Αρα τι είμαι;