Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Η κάρτα...

Γιατί κλαίς;
Λείπει η γυναίκα μου 6 ώρες

Στους μπάτσους πήγες;
Για ψώνια πήγε, με την κάρτα μου .
Γάμα το, θα έρθουν να σε μαζέψουν αυτοί.!!!