Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Υπνος...

Μια φορά είχα κοιμηθεί
πάρα πολύ...