Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Ανάγκη....

Η κατανόηση είναι μεγάλο
πράγμα!