Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Σωστόν...

Μας έμαθαν να τρώμε
και να μη μιλάμε.

Κανείς δεν μας έμαθε όμως όταν πίνουμε να το βουλώνουμε.!!!