Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Aση...

-Πως σε λένε;
-Άση

-Τι Άση; Μπίλιου;
-Οχι Άση Χτιρ