Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

4 τόνοι...

- Τι ζυγίζει τέσσερις τόνους και σιγά-σιγά
από γκρι γίνεται κόκκινο;

- Ένας ελέφαντας που κρατάει την αναπνοή του!