Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Kυριολεξία...

Οταν ο άνθρωπος κάνει πράξη
τις σκέψεις του