Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Hμαρτον!...

Ηλιοφάνεια λέει ο ΑΡΝΙΑΚΟΣ
και υψηλές βαρομετρικές πιέσεις...