Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Για καλοφαγάδες...

Επιτέλους άνοιξε και στο Βόλο
τέτοιο κατάστημα...