Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Εμφαση....

Απλά για να αντιληφθούμε
κάποια πράγματα...