Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Μαζί για τον Βόλο: Φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του καταφυγίου στις Γλαφυρές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση: Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία και διαχείριση δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων»

Βόλος, 12/6/2017
Κύριε Πρόεδρε...

Διαβάστε περισσότερα