Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΔΕΥΑΜΒ: Ακατάλληλο το ΝΕΡΟ σε ΔΡΑΚΕΙΑ και ΧΑΝΙΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης των περιοχών Χανίων και Δράκειας της Δ.Ε. Αγριάς, 
τα οποία λήφθηκαν στις 30.05.2017 και κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας σήμερα στις 07.06.2017 το μεσημέρι, διαπιστώθηκε μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο ύδρευσης των ως άνω περιοχών.

Ως εκ τούτου η ΔΕΥΑΜΒ, ενημερώνει τους καταναλωτές της Δράκειας και των Χανίων ότι το νερό του Δικτύου των ως άνω περιοχών δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και απαγορεύεται η χρήση του για πόση, μαγείρεμα και προπαρασκευή τροφής.

Η ΔΕΥΑΜΒ θα προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες για την άρση του φαινομένου.
Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν μέχρι εξάλειψης του προβλήματος και η ενημέρωση των πολιτών θα είναι συνεχής.