Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Το τέταρτο...

Ενα τέταρτο είναι 15 λεπτά
της ώρας.

Ενα τεταρτάκι είναι περίπου 30.