Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Λένα....

Πάλι βρέχει το κέρατό μου