Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Εξετάσεις...

Παιδιά ... Μην τρελαίνεστε
με τις εξετάσεις

Αυτές που θα κάνετε μετά τα σαράντα, έχουν μεγαλύτερο άγχος.!!!