Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Το πιάνο...

-Πιστεύεις ότι είναι αργά
να μάθω πιάνο;

-Ναι, είναι ώρα κοινής ησυχίας.