Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Νικόλα Ψηλέ...

Με σκέτο καφέ ξεγελάτε
τους κάτω των 25.

Εμείς θέλουμε και δυό κιλά βουτήματα.