Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Tρόφιμα που μπορεί να σε στείλουν στο νοσοκομείο

Μια αλλαγή στη νομοθεσία της ΕΕ το 2014 συνέστησε 
στα εστιατόρια να αναφέρουν στον κατάλογό τους 
τα πιάτα που περιέχουν ένα ή περισσότερα από 
τα 14 τρόφιμα που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες...

Διαβάστε περισσότερα