Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Γιαννακόπουλος....

Αυτός που δεν παίζεται είναι
ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος...