Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Γιατρέ...

Ο Γιατρός, η αμοιβή, το facebook...