Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

"Γ@μησα μια @δελφή τώρα μέσα...

Βίντεο: Ο Κασιδιάρης βγαίνει βρίζοντας από την Ολομέλεια μετά την επίθεση σε Δένδια
 ...και γι' αυτό τον λόγο απο-
χωρώ"!

Το ΒΙΝΤΕΟ με τις ύβρεις Κασιδιάρη 
(την ώρα που έβγαινε από την αίθουσα 
του κοινοβουλίου), έδωσε στην δημοσιό-
τητα η βουλή...

Δείτε το...