Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Το νέο...

-Μου αρέσεις.
-Σε βλέπω φιλ...

-ΦΡΟΥΡΑΑΑΑ!!