Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Η γιαγιά....

Καμμιά φορά σκεπτόμαστε και τα σπουδαία,
όπως είναι η γιαγιά...