Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΑΛΥΚΕΣ: ΜΠΕΟΣ και ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ασφαλτόστρωσαν την ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ

Σημαντική παρέμβαση ολοκληρώθηκε με την διάνοιξη
νέων δρόμων με ασφαλτοτάπητα στην οδό Καλλικράτους στις Αλυκές από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου!!!