Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Μεγάλη αλήθεια...

Αν ο κόσμος που με την ψήφο του
"τιμωρεί" τα...
μο@νοπανα του survivor καταφέρει να καταλάβει και να "τιμωρήσει" τα μο@νοπανα της πολιτικής... Σωθήκαμε!