Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Τα κιλά...

Πριν το Πάσχα έβαλα στόχο μέχρι τον Ιούνιο
να χάσω 7 κιλά.

Μου έμειναν ακόμη 10 να χάσω.