Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Προσοχή...

Να γνωρίζεις πάντα ότι:
Είναι πολύ κοντά...
το γιούχα από το Αλληλούια και τα παλαμάκια!!!