Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Προς γυναίκες...

Απορία: αν όλοι οι άντρες
είναι ίδιοι ...

γιατί κάνετε τόσο καιρό να διαλέξετε;