Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Τυχερή...

Αν έχεις τύχη πήγαινε και
ριζικό περπάτει...