Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Ο Μπάρμπα-Γιάννης...

Βρε τον Μπάρμπα-Γιάννη τον
Μπουτάρη!...