Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ! ΕΥΓΕ! ΤΑ ΠΑΕΙ ΠΕΡΙΦΗΜΑ!