Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Στο μηχανολογικό....

.....του Βόλου....