Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Ερωτήματα...

Τα πραγματικά ερωτήματα
είναι 2.

Πώς θα λέγεται ο Κώστας Μακεδόνας;
και πως θα ονομάζεται ο μακεδονικός χαλβάς;