Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Oργανο...

Ποιο είναι το πιο δύσκολο
μουσικό όργανο;
Απ: η φλογέρα, γιατί πρέπει να προσέχεις και τα πρόβατα