Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Με την ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ της EL DORADO (Καναδικός Χρυσός) χάνονται XIΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...