Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Ελλάδα...

Παντού επιθέσεις εκτός από
την Ελλάδα...