Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Τοις ναυτιλλομένοις...

Πρός τα κορίτσια μας...