Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Ημαρτον...

Στα γυναικεία περιοδικά,
οι μισές σελίδες σου λένε
να αγαπήσεις τον εαυτό σου όπως είναι και
οι άλλες μισές πώς να χάσεις 10 κιλά σε 15 μέρες...