Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Το δάνειο..

Ποιά είναι η κανονική πορεία
του δανείου...