Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

To πορτέλι...

Τίκι-τίκι το πορτέλι και ποιός είναι
και τι θέλει...